Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Tại sao?

Updated on Tháng Chín 22, 2017 in Đời Sống
0 on Tháng Chín 22, 2017
  • Liked by
Reply