Ở đâu sát hạch bằng lái xe a1 bao đậu ở HCM

Updated on Tháng Bảy 5, 2018 in Kỹ Thuật
1 on Tháng Bảy 5, 2018

tôi nghe nói bên trường này https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1 thi bằng dịch vụ tốt, và có bao đậu nữa. có ai từng học chỗ này chưachia sẽ giúp e xem ở đó có dễ k? chắc chắn sẽ đậu k

  • Liked by
Reply
0 on Tháng Bảy 5, 2018

mình từng thi bên đó nè. bao đậu luôn bạn. mình cũng tìm hiểu qua link bạn gửi đó. https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1

  • Liked by
Reply
Cancel