Nơi nào học nhảy sexy dance Quận Bình Thạnh

Updated on January 12, 2018 in Văn Hóa
1 on January 12, 2018
Chưa Đánh Giá

Em ở Bình Thạnh mà máu đi học nhảy nhót lắm í, đặc biệt là bộ môn sẹc xi dance, mọi người cho em xin địa chỉ nha, xa mấy em cũng bơi đến, chỉ cần thầy và phòng ô kê là quất liền

Please rate this

  • Liked by
Reply
0 on January 12, 2018

Ghé đây này bé ơi, hồi đó c cũng hăng như e luôn http://www/.saigondance.vn, đảm bảo không bõ công em đâu

  • Liked by
Reply
Cancel