Nhận dạy bổ túc tay lái số sàn tpHCM

Updated on February 8, 2018 in Kỹ Thuật
1 on February 8, 2018
Chưa Đánh Giá

Tôi đaã học bằng lái Oto ở đà nẵng, nhưng 1 thời gian rôi không được cầm tay lái, giờ vào HCM lại cần. TRung tâm nào nhận dạy kèm tay lái số sàn tại HCM thì báo tôi sớm với

Please rate this

  • Liked by
Reply
0 on February 8, 2018

e nghĩ là bây giờ cận tết rồi, anh qua tết hẵng đky thì sẽ khỏe hơn. anh thử tham khảo bên trang này xem khi nào họ bắt đầu nhaajnhojc viên ra tết nè https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/  

  • Liked by
Reply
Cancel