Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Updated on Tháng Chín 22, 2017 in Đời Sống
0 on Tháng Chín 22, 2017
  • Liked by
Reply